Dags att uppdatera kompetensen

En utbildning i Praktisk Projektledning genom Wenell kommer att väcka gamla kunskaper till liv i nya skepnader. Den kommer att:

  • Ge mig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i mitt arbete.
  • Ge mig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
  • Stärka mig i min roll som projektledare.

Spännande projekt står för dörren.