Tiden är relativ

Livet är föränderligt och som ”Life is like a box of chocolate, you never know what you’re going to get.” Winston Groom – finns alla möjligheter att hitta det som ger energi istället för de som tar. När tiden hinner ikapp och det där ögonblicket för eftertanke uppstår, det är för de flesta ett sällsynt tillfälle som vi bör värdesätta högt, då finns möjligheten att hitta rätt värdegrund för att göra framtiden till ett bättre kapitel.

Gick förbi en kastad eller tappad teckning som låg i diket invid trottoaren, en reflektion över kreativitet, förgänglighet, drömmar och tillfälliga möten.

Teckning av Melissa