Om mig

Erfaren AD/strateg/grafisk designer som söker kreativa sammanhang för att tillsammans realisera små och stora visioner till fungerande, effektiva kommunikationslösningar.

Oavsett vilken plattform vi möts på och vilken typ av kommunikation som vi blir presenterade för, så är upplevelsen och intrycket av det som vi tar in det som kommer att förvalta värdet av den ursprungliga idéen.

Som AD/strateg/grafisk designer har jag har lång erfarenhet av att både skapa och förvalta kommunikativa strukturer för såväl B2B som B2C. Under de senaste åren har projekten och produktionerna tenderat bli mer digitala, så det har blivit många Marketing Automation-kampanjer, där mätbarhet och direkt uppföljning av resultat har varit viktiga samt responsiva hemsidor i WordPress, där användarupplevelsen fått stå i centrum

Min CRM-bakgrund i olika system och inom både stora och små organisationer gör att jag har erfarenhet av att bedöma insatserna i relation till behov.

Att hitta nya innovativa lösningar att nå mottagarna med relevant information som tas emot i rätt kanal och som ger resultat är det som driver mig i min kommunikationsstrategi.